Online svet matrix

Snažíme sa zjednocovať online komunitu tých najlepších kaderníkov, podporovať a zverejňovať ich príbehy a kadernícke umenie. Prostredníctvom nášho digitálneho sveta prispievame nielen k vzájomnej inšpirácii a vzdelávaniu, ale aj k povedomiu našich fi nálnych zákazníkov o aktuálnych trendoch, salónnych službách a profesionálnych produktoch.